meditace

způsobů meditace je spousta

albi je v základu rozděluje podle míry odpoutání

 1. odpoutání se od přímých fyzických vjemů

  • nepohodlí, fyzické potřeby, bolest, nepodstatné
  • pro základní odpočinek, jako v REM spánku
 2. odpoutání se od emocí

  • závist, sebelítost, obecně motivace vycházející ze super-ega, vše je destruktivní a nepodstatné
  • úleva od psychického stresu, jako ve non-REM spánku
 3. odpoutání se od myšlenek

  • tzv. zen
  • nápady, hudba, strategie, věci, nic z toho nejsem já, nepodstatné
  • konečně prázdno v hlavě, prostor pro to opravdové sebeobjevování
 4. odpoutání se od dogmat

  • there be dragons
  • taková smrt nanečisto
  • "reálný svět" možná neexistuje, já možná neexistuju, rozměry, čas, vztahy, život, nic z toho možná neexistuje
  • spousta lidí se překvapivě dokáže shodnout na obdobnosti prožitků v tomto extrémě subjektivním a vědou nepolíbeném stavu
 5. astrál, bohové, atd.

  • o tom je možná lepší nemluvit, protože schopnost sebepřesvědčení je extrémě mocná (placebo)