z podhradí

v dálce se v peřině choulí
bez ranního objetí
válka s vlastní duší
vzpomínka v hrudi buší

v minulosti ale cestu nespatříš
rozhlédni se z okna
v okně mříž

jak zaplašit smutek?
kdo poradí?
jak uklidnit srdce
princezny z podhradí