neodcházej

prosím
a celý vesmír, co při mně stojí
nechť důkazem je pouta, jenž osudy naše pojí

neodcházej
neboť čím by zítřek bez tebe byl
než jen pouhou hrou na život, kterou ve strojku hodinek kdosi uvěznil

další
a potom ještě a znova
v duchu vyjmenovávám všechna nikdy nevyřčená slova

chvíle
ta nikdy nekončící nota
co hraje všemi barvami, vyprchává ze života