patos

obraz tvojí duše
ještě nedávno tak ostrý
překrývají čáry barvy tuše
které kreslí patos, prý jsem prostě jenom lidský
chci přání měnit v realitu
jsem patetický
obzvláště, když nejsi tu