líbací

jednoduché gesto bez zbytečného mluvení
když pusu mi dáš, svět v kolotoč se promění

obyčejná pusa na líc

taková hubička u srdce zahřeje
jen malá hubička, lidskosti naděje

obyčejná pusa, jak nic

letmý polibek ke vzájemné radosti
nebo na mě pust rovnou celý příval sladkosti

neobyčejná pusa, chci víc