ke svobodě

pomník hierarchie trestá duši
že oprátka se stahuje
již ti prozíraví tuší
veřejné mínění před sebou samým varuje

přeříznout lano, co drží nás zkrátka
čin za činem utrácet neosobnostní body
ze všech sil rozrazit civilizační vrátka
pořádně zakroutit klikou od svobody