hledivá

všichni se hledáme
sami v sobě i navzájem
odradí nás samota
odradí nás odraz nás samých
hledat, hledět, ale nevidět
pod povrch se skrýt
pod povrchnost i nezájem
okolních hledících