agenda

svým způsobem manifest proměňující se podle potřeby v čase, vyzývající ke společenským, ekonomickým nebo politickým změnám

návrhy se zpravidla týkají české společnosti a státu

Tyto názory nelze jako celek přiřkávat žádné politické straně, hnutí, spolku ani organizaci, a to ani v případě, že by byl albi jejich členem. Kdokoli je však vítán, aby kteroukoli ideu zvedl a prosazoval.

nedostupnost bydlení

omezení profitability rentiérů a spekulantů

Základy naší civilizace stojí primárně na nedotknutelnosti vlastnictví. Zákony byly vždy vytvářeny těmi, kteří byli dostatečně majetni na to, aby stáli o změnu ve prospěch rovnějších příležitostí. To vedlo k samozřejmému trendu majetek hromadit a své vlastnictví nechávat ostatní využívat za úplatu. Problém nastává s časem, jelikož nadměrný majetek koncentrovaný v rukou mála je jednoduché nejen udržovat, ale i nadále hromadit a koncentrovat, a to téměř bez rizika.

Většina populace ovšem není hmotně ani dlouhodobě zaopatřena (jistota bydlení, potravy a zdravotnictví), natož aby měla k dispozici majetek investiční. Vznikají tu tedy nutně 2 třídy lidí. Jedni, kteří mají dostatek pro sebe a ještě přebytek na investování. Ten jim potom zajišťuje pohodlí na úkor těch, kteří se o to samé celý život jen pokouší. Ti druzí se potom snaží (zpravidla celý život) se dostat do situace, kdy jsou alespoň relativně zaopatřeni. Tedy nemohou se sice spolehnout na svůj nabytý majetek, ale investovali alespoň do potomků, kteří se budou stejně marně snažit zaopatřit sebe, své rodiče a opět své děti, které čeká stejný osud.

Velmi oblíbeným způsobem, jak si zajistit pasivní příjem je investování do nemovitostí. Zpravidla se člověk na začátku dostane do situace, kdy má libovolným způsobem zabezpečené vlastní bydlení a příležitost (volné prostředky, půjčka) si opatřit druhé na pronajímání. Po splacení je už podstatně jednodušší si pořídit třetí a tak dále, geometrickou řadou. Princip je to všeobecně známý a ověřitelný například v mnoha budovatelských strategiích. Část lidí si tedy i přes svou nejlepší snahu nikdy nepořídí vlastní bydlení, zatímco jiní jim v tom pasivně brání zvyšováním cen nemovitostí a nájmů čistě pro svůj osobní komfort.

V případě prudké progrese daně z nemovitosti by se výrazně snížila profitabilita pronajímání. Ubyl by zájem o čistě investiční vlastnictví nemovitostí, čímž by se zároveň snížila jejich cena na přijatelnou úroveň pro větší část populace. Zároveň by ubyl zájem dlouhodobých spekulantů, jelikož rostoucí ceny nemovitostí jsou relativně riskantní, zatímco vysoká daň by byla spolehlivá. Výsledek je hojně rozšířené vlastní bydlení, ze kterého díky vyšším jistotám a nadbytečným prostředkům obyvatelstva může profitovat celá země.

volby

výsledky odpovídající vůli lidu

odpady

odpovědnost těm, kteří na nich vydělávají